• Natura i turystyka

    Najcenniejszym dziedzictwem wsi pozostaje nieskażone środowisko naturalne oraz piękne położenie.

Dąbie

Dąbie to malownicza kaszubska wioska położona wśród morenowych wzgórz, lasów i jezior. Wieś Dąbie leży w zachodniej części województwa pomorskiego, w odległości ok. 3 km od Bytowa - siedziby gminy i powiatu bytowskiego. Miejscowość obejmuje obszar o powierzchni 1010ha co stanowi 5,37% powierzchni gminy Bytów.

26March Zebranie wiejskie 30.03.2015r.

Zapraszam na zebranie wiejskie które odbędzie się w dniu 30.03.2015 r. o godzinie 17.00 w sali 101 UM w Bytowie. Zebranie wiejskie połączone będzie z wyborami sołtysa i rady sołeckiej wsi Dąbie.

 
24January Informacja - odpady

Przypominamy mieszkańcom gminy Bytów o zbliżającym się terminie składania kolejnej deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w celu obliczenia miesięcznej opłaty, jaką należy uiścić do gminy za rok 2015. Do wypełnionej deklaracji należy koniecznie dołączyć informację przysłaną przez Wodociągi Miejskie w Bytowie.

Wzory deklaracji dostępne są:

  • w Urzędzie Miejskim w Bytowie – w pokoju nr 8, Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska (budynek USC)
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytowie pod adresem www.bytow.com.pl (zakładka „Odpady”)
  • u sołtysa

Termin składania deklaracji: do 31.01.2015r.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Bytowie pokój nr 8 lub Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska (budynek USC).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , które są zbierane i odbierane w sposób zmieszany wynosi 5,50zł za 1m3, natomiast odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 4,50zł za 1m3.

 
25October NATURA 2000 - zmiany

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 października 2014 r., znak RDOŚ-Gd-PNI.6320.7.2014.am,
w sprawie możliwości zapoznania się z zarządzeniami zmieniającymi zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla określonych obszarów Natura 2000.

Więcej informacji TUTAJ

 
23September Ognisko 27.09.2014r.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sołectwa Dąbie na ognisko
MIEJSCE: plac zabaw
START: 27.09.2014 r. ( sobota) godzina 16.00
ZAPEWNIAMY: opał, ziemniaki
MUSISZ ZABRAĆ: napoje i kiełbaski

 

Zdjęcia z imprezy dostępne w dziale Galerie :)

 
23September Zebranie wiejskie 17.09.2014r.

W dniu 17.09.2014 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Dąbie na którym uchwalono wnioski o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2015.
Uchwalono iż środki w wysokości 13099 zł brutto zostaną rozdysponowane na utwardzenie terenu oraz zakup stołów i ławek do altany wypoczynkowej, doprowadzenie energii elektrycznej do altany, budowę piłko chwytów przy boisku do piłki plażowej oraz organizację 2 spotkań integracyjno - sportowych dla mieszkańców sołectwa.

 
Prev1234Next

Kontakt