• Natura i turystyka

    Najcenniejszym dziedzictwem wsi pozostaje nieskażone środowisko naturalne oraz piękne położenie.

Dąbie

Dąbie to malownicza kaszubska wioska położona wśród morenowych wzgórz, lasów i jezior. Wieś Dąbie leży w zachodniej części województwa pomorskiego, w odległości ok. 3 km od Bytowa - siedziby gminy i powiatu bytowskiego. Miejscowość obejmuje obszar o powierzchni 1010ha co stanowi 5,37% powierzchni gminy Bytów.

11September Budżet Obywatelski – ZAGŁOSUJ na DĄBIE!

Budzet obywatelski

Pozytywnie zweryfikowane zadania podlegają konsultacjom społecznym z mieszkańcami gminy Bytów. Prawo udziału w konsultacjach społecznych ma mieszkaniec gminy Bytów, który w dniu 15 września 2014 r. ukończył 16 lat.
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 15 września do 30 września 2014 r., w formie głosowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz w wyznaczonych przez Burmistrza Bytowa lokalach do głosowania.

Głosowanie jest tajne. Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz. Wydanie karty do głosowania następuje po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych.
Na karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, skrócony opis zadania, szacunkowy koszt ich realizacji, informację o głosowaniu. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x" przy wybranym jednym zadaniu na karcie do głosowania. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie, to głos jest nieważny.
Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2015 roku tj. 700.000 zł.
Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu gminy Bytów na rok 2015 przez Radę Miejską w Bytowie.
Zagłosuj na :

Budowę oświetlenia przy ul. Spacerowej w Dąbiu (50 tys. zł)

 
08September Ogłoszenie: zebranie wiejskie 17.09.2014

Działając na podstawie art.16 Statutu Sołectwa Dąbie zwołuję zebranie wiejskie wspólnoty samorządowej wsi Dąbie w dniu 17 września 2014r. o godzinie 18:00 na ul. Miodowej 16 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2015.

Zgodnie ze statutem sołectwa zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności conajmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu.

W przypadku braku określonego w pkt. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania, bez względu na na liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu będących na nim.

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w zebraniu.

Sołtys

 
01September Dożynki gminne 2014

dozynkiTegoroczne dożynki Gminy Bytów odbędą się 6 września 2014 r. w Pomysku Wielkim. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13:30.
W programie m.in. rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, występy zespołów artystycznych: Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna", Stanisław Gostomczyk - gawędziarz ludowy, chór parafialny z Pomyska Wielkiego oraz zabawa ludowa.
Organizatorami tegorocznych dożynek są: Burmistrz Bytowa oraz Rady Sołeckie w Pomysku Wielkim i Pomysku Małym.

 
01September Ludzie nadal śmieca w lasach

smieci dabieWydawałoby się, że świadomość ekologiczna ludzi jest coraz większa, niestety nie u wszystkich.
Jeśli wybierzemy się na spacer w Dąbiu leśną drogą - przedłużenie ul. Tęczowej w stronę Pomyska możemy zobaczyć śmieci jakie ludzie wywożą z domów.
Na załączonym zdjęciu widać resztki gazobetonu, worki po zaprawach, baterię wannową, opakowania po piwie i papierosach.
Ciekawe czy śmieci podrzuciła osoba prywatna , leniwa lub nieświadoma tego, że takie rzeczy może wywieźć do PSZOK-u , czy może firma budowlana, która chciała zaoszczędzić kilkadziesiąt zł , które zapłaciłaby na składowisku odpadów?

 
24August Altana oraz boisko do siatkówki plażowej

Podczas letnich wakacji szkolnych w lipcu oraz sierpniu 2014 r. miejscowa młodzież czynnie brała udział w budowie wiaty wypoczynkowej oraz boiska do gry w plażową piłkę siatkową. Młodzi mieszkańcy uczestniczyli w malowaniu konstrukcji altany oraz słupków do siatkówki. Wszyscy chętnie grabili oraz przekopali całe boisko do piłki plażowej, skosili trawę wokół oraz posprzątali otoczenie placu zabaw.

Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia.

 
Prev1234Next

Kontakt